GODBA NA PIHALA

godba

10 let delovanja, ki ga praznuje godba na pihala KUD Oplotnica, je jubilej, ki daje priložnost, da možem, fantom in dekletom stisnemo roko za vztrajnost, ustvarjalnost, se zahvalimo za vse lepe trenutke in jih vzpodbudimo k nadaljevanju snovanja tovrstnega glasbenega poslanstva.

Godba je v tem desetletju doživela zavidljiv nivo delovanja. Manjkalo ni tudi neželenih trenutkov. Na srečo so v godbi zanesenjaki, ki znajo in zmorejo voditi godbo v nenehno rast in potrjevanje. Nostalgija za nekoč uspešno godbo za pihala granitne industrije Oplotnica – Cezlak je bila v Oplotnici vseskozi prisotna. Začetki delovanja naše današnje godbe pa segajo v leto 1995, ko so v KS Oplotnica in KUD Oplotnica prisluhnili takratnim glasbenim zanesenjakom, da se v Oplotnici ustanovi godba na pihala. Začele so se aktivnosti pridobivanja godbenikov in dirigenta. V začetku sta pomembno vlogo odigrala ljudski godec Franc Košir in takratna tajnica KS Jožica Trdin. Tako smo v KUD Oplotnica ustanovili sekcijo godbe na pihala in za prvega predsednika imenovali Janeza Valenčaka, za podpredsednika Franca Koširja in za tajnico Jožico Trdin. Prvi dirigent je bil Alojz Krajnčan, ki ga je po treh mesecih nasledil Ivan Ravnjak iz Žalca, od leta 2001 pa orkester vodi Valter Kukovič. S pomlajevanjem orkestra so si za cilj postavili tudi zahtevnejši program dela, ki so ga predstavili ob praznovanju 10-letnice delovanja v okviru občinskega praznika, na svečani prireditvi v počastitev jubileja 27. maja 2005 v športni dvorani v Oplotnici.

Mentor: Valter Kukovič

Predsednik: Janez Valenčak