KUD Oplotnica
Kulturno umetniško društvo
KUD Oplotnica  

Izpolnjeno Pristopno izjavo in Soglasje za člane posredujte na naslov:


Kulturno umetniško društvo Oplotnica

Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica,Več informacij na povezavi E-mail: info@kud-oplotnica.siV dokumentu lahko preberete  informacije glede obdelave osebnih podatkov.
Zapri

Spoštovane članice in člani!


 V petek 25. 5. 2018 je začela neposredno veljati Splošna uredba o varstvu podatkov, ki prinaša nekaj novosti glede obdelave osebnih podatkov.

Veliko ste lahko preko medijev slišali o soglasjih oz. privolitvah. Potrebno se pa je zavedati, da je soglasje oziroma privolitev zgolj ena izmed možnih pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Tukaj je še: obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti, za zaščito življenjskih interesov, za opravljanje nalog v javnem interesu ali pa obdelava zaradi zakonitih interesov organizacije.

Informacijska pooblaščenka meni, da v kolikor gre za podlage za obdelavo osebnih podatkov, se lahko včlanitev v društvo obravnava kot »sklenitev pogodbe«. »Pogodben odnos« v konkretnem primeru je članstvo v društvu. »Potrebne za izvajanje pogodbe« so po mnenju IP tiste vrste obdelav, ki so vezane na članstvo, kamor spada na primer tudi vodenje seznama članov društva, vabljenje članov društva na zbor članov in podobno. Za obdelave osebnih podatkov, ki so neločljivo povezane s samim članstvom v društvu in delovanjem društva v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva, je torej podlaga za obdelavo osebnih podatkov 6 (1b) člen Splošne uredbe ali drugi odstavek 10. člena ZVOP-1.


Dragi člani, spodaj navedeni osebni podatki se v Kulturno umetniškem društvu Oplotnica, Goriška 4, 2317 Oplotnica (v nadaljevanju KUD Oplotnica) tako obdelujejo, ker je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe – vašega članstva v društvu.


Osebni podatki, ki se obdelujejo in namen obdelave v skladu navedeno pravno podlago:

ime in priimek,
naslov,
e-pošta,
telefon/mobitel
(za: seznam članov društva, poročanje o izvedbi programa (posredovanje tretjim), vabljenje članov na dogodke v okviru programa društva, posredovanje zvezi društev (posredovanje tretjim))

 

Ti osebni podatki se hranijo dokler je oseba član društva.

 

Ob morebitnem prenehanju članstva, bi se načeloma ti podatki morali zbrisati, vendar pa obstaja za njihovo hrambo zakoniti interes društva in se bodo hranili dokler ta pravna podlaga obstaja. Namen tovrstne hrambe je dokazilo za sofinancerja programa do odobritve poročila za prejšnje koledarsko leto in morebitna terjatev društva do člana do zastaralnega roka oz. do splošnega zastaralnega roka za odškodninske obveznosti.

Namen delovanja društva je tudi njegova promocija na spletu. Za tovrstno obdelavo pa vas bomo prosili za soglasje.

V kolikor soglasje ne boste podali, bomo morebitne fotografije, na katerih se nahajate, nemudoma zbrisali iz naše spletne strani ali Facebook strani društva.

Varnost podatkov

Vaših osebnih podatkov društvo ne bo posredovalo tretjim izven navedenega obsega in jih ne bo uporabljalo za avtomatizirano obdelavo za oblikovanje profilov.

 

Pravice glede vaših osebnih podatkov

Imate pravico, da od KUD Oplotnica zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, popravek in izbris osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vse v skladu z določbami Uredbe. Prav tako imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Preklic privolitve

Imate pravico, da vašo privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete od dne preklica naprej. To storite enako enostavno kot ste privolitev tudi dali, pisno in s podpisom.Kulturno umetniško društvo Oplotnica

Goriška cesta 4

2317 Oplotnica

E-mail: info@kud-oplotnica.si

Spletna stran: https://kud-oplotnica.si/

DŠ: 17788463

Matična številka: 5207754000

TR: IBAN SI56 6100 0002 1909 252


2019 KUD Oplotnica – Vse pravice pridržane | Izvedba: ZH | Powered by: PHP7+, HTML5, jquery3.4, tinymce, w3.css