MOŠKI PEVSKI ZBOR

13087220_10206749012267435_5435614626485566503_o

Zametki moškega zborovskega petja v Oplotnici segajo med prvo in drugo svetovno vojno, ko so v telovadnem društvu Sokol leta 1930 ustanovili moški pevski zbor. Ustanovitelj je bil Maks Sevšek. Kulturniki v Oplotnici smo leta 1948 dobili nov kulturni dom. Na otvoritvi je zapel moški pevski zbor, pod vodstvom Maksa Sekirnika, ki ga je vodil vse do leta 1957.

Po enajstih letih; to je leta 1968, je Ivo Dobrovnik, veterinar in kulturni delavec, začel dejavnosti za ponovno ustanovitev zbora. K sodelovanju mu je uspelo pritegniti glasbenega pedagoga Dušana Pečnika. Sam si je takrat prav gotovo dejal; strokovno vodenje zbora je zagotovljeno, zdaj je treba pridobiti samo petja željne krajane in delo bomo lahko začeli.

To se je tudi uresničilo, zato moški pevski zbor v sedanji sestavi nadaljuje to tradicijo. Vsako leto sodeluje na prireditvah v občini Oplotnica, na spominskih svečanostih in na srečanjih pevskih zborov. Redno se udeležuje medobčinske revije v Slovenski Bistrici. Srečujejo se tedensko na pevskih vajah, ki se izvajajo v prostorih Kulturno-turističnega centra Oplotnica. Pevce druži veselje do petja, želja po uspešnih nastopih in pevskem druženju. Trenutno pevski zbor šteje 16 članov.

Mentor: Samo Jezovšek

Predsednik: Žiga Videčnik