PREDSTAVITEV

Predstavitev Kulturno umetniškega društva Oplotnica.

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednica Emilija Hren Dečar, 
 • podpredsednica Petra Črešnar,
 • tajnica Danijela Dovnik,
 • blagajnik Borut Valenčak, 
 • pomočnik upravnega odbora Stanko Horvat.

Poleg naštetih članov so v njem še predsedniki sekcij:

 • Jana Gliha Hohler (Literarna sekcija),
 • Berta Nemec (Ženski pevski zbor),
 • Žiga Videčnik (Moški pevski zbor),
 • Katja Višnar (Sekcija za likovno umetnost in oblikovanje),
 • Janko Šmid (Ljudski pevci iz Koritnega),
 • Janez Valenčak (Godba na pihala), 
 • Jožica Trdin (Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine).

Nadzorni odbor predstavljajo

 • Franci Slatinek (predsednik),
 • Janez Črešnar in Aleš Veber  (člana).

Organizirano kulturno delovanje v Oplotnici sega že več desetletij nazaj. Po drugi svetovni vojni je tedanje kulturno društvo imelo sedež v stari graščinski žagi, preurejeni v kulturni dom. Iz razpoložljivih dokumentov in pričevanja starost oplotniške kulture je razvidno, da je društvo že v preteklosti šlo skozi obdobja, posuta s številnimi uspehi, in tudi viharna obdobja, kakor se je to dogajalo v novejšem obdobju. V društvu so in še vedno delujejo dobri ljudje, kulturniki v pravem pomenu besede, s smislom za lepote duhovnega pomena na različnih področjih.

Kakor v vseh delujočih subjektih se tudi v društvu dogajajo spremembe, zadnja je bila menjava vodstva konec februarja 2019 in preimenovanje Likovne sekcijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Najpomembnejši cilj društva je, da bo s skupnimi močmi vseh članov, povezovanjem in sodelovanjem z ostalimi društvi in tudi z občani, ki niso v društvih, a so aktivni individualno, uspeli na nadaljnji poti. Da bo društvo spet prepoznavno, kot je že bilo na svoji dosedanji poti.

Trenutno se v društvu združujejo isto misleči člani v sedmih različnih sekcijah.

Ženski pevski zbor

Na tedenskih vajah vadijo mlade, nadobudne pevke in prekaljene, starejše pevke, nekatere vztrajajo že od ustanovitve zbora v letu 1989. V letu 2018 prevzame dirigentsko palico novi zborovodja. Zbor ohranja tradicionalno slovensko zborovsko petje. Nastopajo tako v domačem kraju, zelo dejavne so zunaj Oplotnice, tudi v tujini. Njihova največja želja je privabiti nove pevke, da bodo lahko še naprej, razveseljevale petja željne poslušalce. Leto 2018 je bilo uspešno, saj so opravile 15 nastopov kljub pomanjkanju finančnih sredstev. Brez pomoči donatorjev, za kar se jim iskreno zahvaljujejo, in lastnega prispevka, jim ne bi uspelo. V letu 2019 bodo praznovale 30 obletnico delovanja.

Moški pevski zbor

Mladeniči v pravem pomenu besede, to izdaja tudi njihov EMŠO. Pod taktirko mladega, ambicioznega zborovodje presenečajo s svojo duhovitostjo, samozavestjo in predvsem nadvse lepimi glasovi. Našli so skupni izziv, cilj, prepevati dalmatinske pesmi, a ob tem ohranjajo v svojem repertoarju dobre slovenske pesmi za izjemne priložnosti, občinske praznike. V letu 2018 so uspešno izvedli 3. Dalmatinski večer in praznovali 50 obletnico delovanja.

Sekcija za likovno umetnost in oblikovanje

V letu 2018 so se preizkusili na klasičnem likovnem področju z organizacijo likovne kolonije ob občinskem prazniku in celo poslikavi panjskih končnic. V letu 2019 je tudi pri njih zavel nov veter, svojo dejavnost bodo širili iz likovne tudi na fotografiranje in oblikovanje, zato preimenovanje v sekcijo za likovno umetnost in oblikovanje. Cilj je predvsem spodbujati mlade in vzgajati podmladek, tudi na likovnem področju, kjer imajo kar nekaj posameznikov, ki dosegajo zavidljive uspehe tudi v mednarodnem okolju.

Literarna sekcija

Člani pišejo pesmi, enodejanke, skeče, sodelujejo na literarnih natečajih tako doma kot tudi v tujini. Redno objavljajo v literarnih revijah in zbornikih. Člani in članice s svojimi prispevki sodelujejo na vseh pomembnejših prireditvah v občini. V letu 2018 so za literarne sladokusce pripravili grajska večera ob vročih poletnih nočeh v zavetju grajskega parka in graščine. Ob 20. obletnici občine Oplotnica so pripravili enodejanko Oplotnici za 20. rojstni dan in napisali 20 pesmi, posvečenih Oplotnici. Izpostaviti velja, da njihov član že vrsto let, redno sodeluje pri nastanku dvojezičnega zbornika Vezi med ljudmi – Zwischenmenschliche Bindungen, in na ta način ponese ime svojega kraja, občine in društva, tudi v širši evropski prostor, predvsem nemško govoreči. Z objavo pesmi v zborniku 29. mednarodnega natečaja Subotica – Palić, v slovenščini in srbščini, pa tudi ponese dober glas na druga tuja področja. V letu 2018 je bil tudi med nominiranimi avtorji natečaja V zavetju besede 2018 in se je udeležil republiškega srečanja na Vrhniki.

Ljudski pevci

Aktivni možje izpod Pohorja opozarjajo nase, kjer se pojavijo s svojimi repertoarjem. Kje je prireditev njihove sloga, se pojavijo tudi oni. Tudi v letu 2018 so nadaljevali z organizacijo tradicionalnega srečanja ljudskih pevcev pri sv. Miklavžu, v decembru so gostili skupaj s TD Trta pobrateno društvo iz Koritnega pri Bledu, skupaj izvedli 8 prireditev in gostovanj.

Ohranjanje kulturne dediščine

Člani se lotijo restavriranja starih stvari in jim povrnejo ugled in veljavo. Včasih se pa zgodi, da kljub trudu ne uspejo, vendar hitro najdejo nov izziv. Kar je ponovno zaživelo izpod njihovih rok, je razstavljeno v štiblcu v Graščini Oplotnica. Tako se bodo poleg ohranjanja etnoloških predmetov začeli ukvarjati tudi z ohranjanjem ostale kulturne dediščine, in sicer imen znamenitih prebivalcev. Sicer bo to potekalo v prihodnjih letih, a ideje so že. V svoje vrste vabijo nove člane, ki bi radi sodelovali pri ohranjanju kulturne dediščine občine Oplotnica, ki je zelo bogata.

Godba na pihala

Kdo jih ne pozna, prvomajska budnica, dvigne vsakega pokonci, pa če hočeš ali ne. V letu 2018 so postali polnoletni, praznovali so 18 – letnico svojega delovanja. Kljub pomanjkanju članov so bili prisotni na vseh pomembnejših kulturnih prireditvah v občini. Za nadaljevanje tradicije godba vabi v svoje vrste vse, ki jih zanima igranje trobil in pihal ter ostalih instrumentov godbe, da ohranimo dolgoletno tradicijo godbeniška, kater izvir sega v obdobje igranja godbe za pihala Granitne industrije Oplotnica.