PREDSTAVITEV

Ste na spletni strani Kulturno umetniškega društva Oplotnica. Upravni odbor društva sestavljajo: predsednik Jakob Sadek, podpredsednik Franci Ribič, tajnica Andreja Obrul in blagajnik Borut Valenčak. Poleg naštetih članov so v njem še predsedniki sekcij: Jana Gliha Hohler (literarna sekcija), Berta Nemec (Ženski pevski zbor), Žiga Videčnik (Moški pevski zbor), Barbara Kalšek (Likovna sekcija), Janko Šmid (Ljudski pevci iz Koritnega), Janez Valenčak (Godba na pihala) in Feliks Štefane (Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine).

Potreba po organiziranem kulturnem delovanju je botrovala ustanovitvi Kulturno umetniškega društva Oplotnica. Tako so leta 1948 staro graščinsko žago preuredili v kulturni dom. Vendar so kmalu po ustanovitvi začeli ustanavljati še ostale sekcije. Zdaj društvo sestavljajo: Ženski pevski zbor, Moški pevski zbor, Likovna in Literarna sekcija, Ljudski pevci iz Koritnega, Godba na pihala in Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.

Kot je razvidno iz razpoložljivih dokumentov in pričevanja starost oplotniške kulture, je bila njegova pot že od vsega začetka posuta s številnimi uspehi. Srečevali so se tudi z občasnimi težavami, ko je v skladu z drugačnim načinom dojemanja tako modernega načina življenja, kot tudi smisla za lepote čisto duhovnega pomena, oplotniška kultura iskala svojo pravo veljavo.

Danes lahko z veseljem zatrdimo, da je iz omenjenih zametkov nastalo številčno društvo, v katerem sekcije delujejo po načelu medsebojnega sodelovanja. Uspehi se kažejo predvsem pri številnih kulturnih in družabnih prireditvah, po sodelovanju s kulturnimi društvi sosednjih občin in tudi pri mednarodnih gostovanjih.